Human Builders l Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Onze overtuiging

Human Builders l Professionele en persoonlijke ontwikkeling

“Resultaten bereiken met eigen mensen is pronken met eigen veren…..!

 

Het ondersteunen van individuele en team ontwikkel behoeften alsmede de noodzaak expertise op specifieke plaatsen op te bouwen verdienen dagelijks aandacht. Human Builders is ondersteunend in dit proces. Dit kan faciliterend van aard zijn maar ook concreet en regievoerend, afhankelijk van de situatie en behoefte. In het verlengde hiervan verlenen wij de volgende diensten:

 

1.   Competentie en performance management

 

      "Ontwikkelen van competenties maakt resultaten bereiken mogelijk….."

 

      Meetbare en uitdagende doelstellingen vormen de uitgangssituatie. Competentieontwikkeling gekoppeld aan commitment

      op het gebied van het leveren van resultaten en daadwerkelijk realiseren van die doelstellingen.

 

      Human Builders helpt u bij de implementatie van deze visie. Afspraken maken, monitoren van de ontwikkeling,

      faciliteren van de medewerkers alsmede het beoordelen van de prestaties en ontwikkeling vormen de basis.

 

     De gesprekkencyclus gecombineerd met de juiste managementstijl krijgen de aandacht die het nodig heeft.  

     Professionalisering van de organisatie met haar medewerkers staat centraal!

 

 

2.   Loopbaancoaching

    “Traceren van talenten en ambities ”

 

     Organisaties moeten oog hebben voor talenten en ambities van haar medewerkers. Het potentieel dat “in huis” aanwezig

     is moet worden herkend door zowel werkgever als werknemer. Dat is het begin van een nieuwe periode die voor beide

     inspirerend en uitdagend zal zijn. Een must om ontwikkeling en daarmee verbonden groei te realiseren.

     Aan de hand van de persoonlijkheidstests views en shapes wordt de medewerker middels reflectie in staat gesteld

     helderheid te krijgen in zijn zelfanalyse en omgevingscontext. Daarnaast wordt inzicht verkregen op drijfveren en ambities,

     waardoor persoonlijke overtuigingen kunnen worden vastgesteld.              

     De loopbaancoaching resulteert in een concrete functietypering met onderliggende competenties. Het onderzoek wordt

     (eventueel) afgesloten met een gerichte competentie- meting aan de hand van een samengestelde testbatterij.

     Resultaat zal zijn een algemene opening tot  het opstarten van een loopbaanwending passend bij de persoon en zijn

     omgeving.

 

     Het programma wordt situationeel bepaald en in overleg samengesteld.

 1.      Intake, kennismaking en programma inhoud;
 2.      Persoonlijkheidstests views en shapes;
 3.      Duiden zelfanalyse en omgevingscontext;
 4.      Drijfveren en ambities;
 5.      Limiting en empowering beliefs;           
 6.      Potentieelmeting
 7.      Omgevingsafstemming;
 8.      Evaluatie en afsluiten traject.

 

 

3.   Coaching on the job

     

“Met gerichte en persoonlijke ondersteuning betere prestatie”

 

      De werkgever creëert een werkomgeving die medewerkers uitnodigt zich te ontwikkelen. Persoonlijke en professionele

      ontwikkeling zijn onontbeerlijk om als organisatie toonaangevend te blijven presteren in haar dynamisch marktsegment.

      Dit proces wordt ondersteund door onder andere opleiding & training. Daarnaast zijn intervisie en coaching methoden om

      gericht te werken aan de benodigde ontwikkelingscurve van medewerkers.

      Intervisie staat synoniem voor professionele ondersteuning van medewerkers bij de dagelijkse uitoefening van de hen  

      toebedeelde taken. Gerichte ondersteuning tijdens persoonlijke contactsessies vormen hierin de basis. Groei naar  

      vakvolwassenheid (professionaliteit) staat hierin centraal.

      Coaching van de medewerker waarbij de focus gericht is op het realiseren van een gewenste competentieontwikkeling

     die uiteindelijk voorziet in persoonlijke en professionele groei. Tijdens persoonlijke contactsessies wordt er doelgericht

     gewerkt aan de te ontwikkelen competenties, die in gezamenlijkheid zijn bepaald.

 

     Het programma wordt situationeel bepaald en in overleg samengesteld.

 1.      Kennismaking en inventarisatie programma van wensen & eisen
 2.      0-meting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)
 3.      Startdocument met doelstellingen
 4.      Coaching & intervisie traject
 5.      Tussentijdse evaluatie en rapportage
 6.      Eindmeting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)

 

4.    Managementcoaching

     

 “Vergroten van richting gevend en coördinerend vermogen”

 

      Leiding geven gaat over meer dan het aansturen van een groep mensen. Om mensen in beweging te krijgen is het belangrijk

      dat je ze inspireert, motiveert, faciliteert en activeert.  Human Builders leert de manager het potentieel van zijn of haar

      team optimaal te benutten waaroor organisatie en medewerkers naar een hoger plan getild worden.

      Leiderschapsstijlen zijn divers en inwisselbaar. Oog hebben voor motieven van gedrag van anderen blijft onontbeerlijk.

      Human Builders coacht managers werkgerelateerd. Resultaten en progressie in gedrag staan centraal. 

      Het vergroten van de effectiviteit en het realiseren van de doelstellingen staan centraal.

      Resultaten betekenen groei, bewustzijn, zelfreflectie en het realiseren van vooraf gestelde doelen,

      meetbaar in concrete resultaten.

 

      Het programma wordt situationeel bepaald en in overleg samengesteld.

 

 1.      Kennismaking en inventarisatie programma van wensen & eisen
 2.      0-meting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)
 3.      Startdocument met doelstellingen
 4.      Coaching & intervisie traject
 5.      Omgevingsafstemming
 6.     Tussentijdse evaluatie en rapportage
 7.      Eindmeting (testbatterij en/of 360⁰ beoordeling)

 

5.    Instrumentarium

 

       Human Builders is implementatiepartner van HR Organizer. Een web-based expertsysteem op het gebied van

       competentiegericht ontwikkelen. Advies én implementatie staan model voor onze aanpak. Geen lijvige rapporten

       maar concrete plannen vertaald in een resultaatgerichte aanpak met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.

 

       Het instrumentarium is "state-off-the-art" en wordt in onze adviespraktijk situationeel toegepast.

       Onze ervaring met dit instrumentarium en onze specifieke expertise wordt aangewend en ingezet bij de volgende

       onderdelen:

 •       Functieanalyse en functietypering 
 •       Potentieelmetingen
 •       Matchen van functie- en competentieprofielen
 •       Competentie en performancemanagement
 •       Loopbaancoaching
 •       Coaching on the job
 •       Managementcoaching