Human Builders l Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Onze overtuiging

Human Builders l Professionele en persoonlijke ontwikkeling

Wie de juiste mensen heeft,  heeft de toekomst. De werving van nieuwe medewerkers zal door vergrijzing en ontgroening een uitdaging blijven. De strijd om de goede kandidaat zal ondanks de recessie blijven bestaan. De kandidaat vindt goede arbeidsvoorwaarden vanzelfsprekend, maar  hij/zij neemt tegenwoordig ook aspecten als cultuur, zingeving, ontwikkelingsmogelijkheden en de directe omgeving mee in zijn keuze. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat om potentiële kandidaten te selecteren die het beste aansluiten op uw korte en lange termijndoelstellingen. Wij hebben de overtuiging dat een 1 op 1 samenwerking leidt tot medewerkers die zich voor een langere periode verbonden voelen aan uw organisatie. Na het werving en selectie traject stelt Human Builders samen met de opdrachtgever en nieuwe medewerker een taak- en competentiegericht actieplan samen. Hiermee zijn de wederzijdse verwachtingen helder en is het de ideale start voor een langdurige duurzame arbeidsrelatie.

 1.     Voordelen Werving en selectie met Human Builders

 

 • Human Builders werft  pro actief en structureel in plaats van ad hoc en reactief.                                                            Met deze werkwijze garandeert Human Builders een kwalitatief aanbod van kandidaten in plaats van te acteren als kwantitatieve “cv schuiver”;
 • Human Builders zorgt voor een significant lagere kans op een “mismatch” en daarbij behorende werving & selectie kosten;
 • Human Builders neemt mede verantwoordelijkheid voor het slagen van onze kandidaten door gezamenlijk ontwikkel- en resultaatgerichte afspraken te maken bij de start van onze kandidaat.;
 • Human Builders borgt deze ontwikkel- en resultaatgerichte afspraken middels een gesprekkencyclus en onze kandidaat wordt een jaar lang ondersteunt middels de Human Builders Academy;
 • Wij realiseren een significant verkorte looptijd van een werving & selectie procedure  doordat we met Human Builders structureel in contact zijn met talentvolle kandidaten;
 • Human Builders kent als geen ander de markt en toont al  jaren aan dat we met ons waardevolle netwerk mensen en bedrijven binnen de bouw bij elkaar brengen.

 

2.     Onze doelgroep

 

Onze opdrachtgevers/ werkgevers zijn actief in de bouw branche. Zij zijn zich bewust dat het succes van de organisatie voor een groot gedeelte wordt bepaald door medewerkers.  De technische en sociale innovaties volgen zich in razendsnel tempo op. Onze opdrachtgevers zijn het best te typeren als vooruitstrevend en stabiel. Ze hebben een pro actieve houding t.a.v. nieuwe contractvormen, veranderende marktomstandigheden, sociale en technische innovaties en hebben een financieel stabiele positie. Uiteraard heeft elke opdrachtgever zijn eigen identiteit en vaart hij zijn eigen koers. Human Builders zoekt en vindt samen met haar opdrachtgevers de juiste mensen die de organisatie doelstellingen op korte en lange termijn mede kunnen realiseren.Het netwerk van kandidaten van Human Builders zijn betrokken met een passie voor bouwen. De kandidaten beschikken over vaardigheden op het gebied van projectmatig werken, samenwerken, communicatie en beschikken over veel bouwtechnische kennis. Daarnaast streeft de kandidaat uit zichzelf naar het continu vergroten van kennis, vaardigheden en de ontwikkeling van zijn of haar gedrag. Dat betekent dat ze op de hoogte zijn van nieuwe contractvormen, veranderende marktomstandigheden, sociale- en technische innovaties.  We vinden dat belangrijk zodat onze professionals mee kunnen bewegen en anticiperen op de sterk veranderende markt. De kandidaten van Human Builders voelen zich verbonden met waarden: Ondernemerschap, Samenwerken en Continu verbeteren.

 

Onze werkwijze

 1. Analyse van huidige en gewenste situatie
 2. Opstellen van functietypering
 3. Afstemmen van wervingsaanpak en tijdsplanning
 4. Interview van potentiële kandidaten (Competentiegericht interview, casuïstiek gericht interview, vaststellen van waarde hiërarchie)
 5. Gesprekken  tussen kandidaat en opdrachtgever
 6. Potentieelmeting 
 7. Opstellen van Human Builders persoonlijk ontwikkelprogramma  voor het eerste jaar
 8. Optuigen van gesprekscyclus voor het eerste dienstjaar